top of page

Výcvik řidičů

Výuka a výcvik probíhá v naší autoškole formou individuálního studijního plánu, což znamená, že se žáci vzdělávají samostudiem doma a do autoškoly dochází na předepsané konzultace a hodiny výcviku.

Formou individuálního studijního plánu nebo kurzu Vás naši zkušení a trpěliví učitelé připraví ke zkouškám na příslušnou kategorii řidičského průkazu v čase, který bude vyhovovat právě Vám. A to i v ranních a večerních hodinách. Za příplatek můžete využít naší nabídky intenzivního kurzu.

Náš vozový park zahrnuje osobní automobily Škoda Fabia.

Kurzovné lze platit v hotovosti nebo převodem na účet. Našim žákům umožňujeme platit kurzovné na 3 splátky.

Jak se přihlásit?

Pokud jste se rozhodli přihlásit k výuce a výcvik do naší autoškoly, musíte splnit podmínky dané zákonem, a to zejména:

  • podat písemnou Žádost o přijetí k výuce a výcviku

  • podat Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

  • splnit věkový limit pro příslušnou skupinu (výuku a výcvik lze začít 18 měsíců před dovršením 18-ti let)

  • mít na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt, případně prokázat vazby na území ČR

  • nemít uložený zákaz řízení motorových vozidel atp. (čestné prohlášení je součástí žádosti)

  • v případě rozšiřující výuky a výcviku být držitelem příslušné skupiny řidičského oprávnění

Žádost o přijetí k výuce a výcviku

Žádost o přijetí k výuce a výcviku je třeba řádně vyplnit a nezapomenout podepsat. Žadatel mladší 18 let nesmí zapomenout na podpis zákonného zástupce. Do kolonky adresa bydliště uvádí občan ČR adresu trvalého pobytu, cizinec adresu pobytu dle dokladu prokazující jeho trvalý nebo přechodný pobyt.

Žádost o přijetí k výuce a výcvik se tiskne na jeden list papíru a je  obustranný. K dispozici ke stažení zde: Formuláře ke stažení.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Lékařský posudek vyplňuje a potvrzuje praktický lékař (případně lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb) a v den podání přihlášky nesmí být starší více jak 3 měsíce!

Lékařský posudek si můžete stáhnout zde: Formuláře ke stažení.

bottom of page