top of page

Ceník

Kurz skupiny B

50 denní                                         8 500 Kč     za osobu

20 denní                                        10 000 Kč     za osobu

Od 2 osob a více                           7 500 Kč     za osobu

Kondiční jízda 1 vyuč. hodina        250 Kč

Opravná zkouška z jízdy                300 Kč

Opravná zkouška z PSP                  100 Kč

Přezkoušení z odborné způsobilosti 1800 Kč

Psychologické vyšetření 2000 Kč

Převod z jiné autoškoly 1000 Kč + cena výuky a výcviku

Převod z jiné autoškoly ke zkoušce   1000 Kč + cena za kondiční jízdu

Náslechy zdarma

Možnost výuky s dalším kurzem a doučování zdarma

Uvedené ceny jsou konečné bez dalších poplatků

Možnost 3 splátek bez navýšení ceny.

Platby možné v hotovosti,bankovním převodem

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, budova na ul. 30. dubna 635/35 v přízemí na pokladně č.dv.117, 118) správní poplatek za vykonání zkoušky.

Správní poplatek musí být zaplacen před přihlášením žadatele na zkoušku, jinak magistrát města Ostravy neudělí autoškole termín zkoušky.

Výše správních poplatků je určována dle Zák. č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Magistrát města Ostravy :

  • První zkouška z odborné způsobilosti:...................................................700,-Kč

  • Opakovaná zkouška z pravidel silničního provozu (testy):....................100,-Kč

  • Opakovaná zkouška z praktické jízdy:...................................................400,-Kč

bottom of page